Skoðunarstofur

Óháðar faggiltar skoðunarstofur annast framkvæmd markaðseftirlits hér á landi að svo miklu leyti sem unnt er. Þannig er skilið á milli stjórnsýsluþáttar eftirlitsins sem Neytendastofa hefur með höndum og framkvæmdar þess eftirlits sem skoðunarstofur sinna í umboði Neytendastofu.

Faggiltri skoðunarstofu er heimilt, að fengnu starfsleyfi eða umboði frá Neytendastofu, að annast skoðanir, rannsóknir, eftirlit og úttektir á sviði markaðseftirlits eða löggildingu mælitækja samkvæmt samningi sem gerður er til lengri eða styttri tíma.

Neytendastofa veitir umboð til reksturs skoðunarstofa á svið mælifræði og markaðseftirlits. 

Skoðunarstofa skal fullnægja kröfum um hlutleysi þriðja aðila, eins og þær eru í reglugerð um starfsemi faggiltra óháðra skoðunarstofa. Skoðunarstofur með starfsleyfi Neytendastofu:

Skoðunarstofa  Heimili Staður  Sími Veffang
Frumherji hf.  Hesthálsi 6-8  110 Reykjavík 570 9270  www.frumherji.is
Rafskoðun ehf.  Hólmaslóð 4  101 Reykjavík 551 4500  www.rafskodun.is
Aðalskoðun hf.  Hjallahrauni 4  220 Hafnarfjörður 555 3355  www.adalskodun.is

 

 

TIL BAKA