Fara yfir á efnisvæði

Kærunefndir og úrlausnir

Traust neytenda er lykilatriði til að ná árangri í viðskiptum á neytendamarkaði. Komi upp ágreiningur milli neytenda og seljenda er varða samningsbundna skyldu sem rís af sölu- eða þjónustusamningi, skiptir miklu máli að neytendur hafi aðgang að einföldum, skilvirkum, hraðvirkum og ódýrum leiðum til að leysa úr ágreiningnum án þess að leita til dómstóla.  

Með lögum um úrskurðaraðila á sviði neytendamála nr. 81/2019 sem tóku gildi þann 1. janúar 2020 er kveðið á um að ráðherra skipi kærunefnd vöru- og þjónustukaupa. Neytendur geta óskað eftir úrskurði kærunefndarinnar vegna ágreinings sem rís af sölu- eða þjónustusamningi. Nefndin var skipuð af ráðherra þann 24. janúar 2020 og er ráðgert að nefndin taki til starfa í febrúar 2020.

Kærunefnd vöru- og þjónustukaupa  

Heimasíða Kærunefndar vöru- og þjónustukaupa er www.kvth.is. Þar er hægt að nálgast allar upplýsingar um símatíma, málsmeðferð og störf nefndarinnar.

Sérstök athygli er vakin á að 1. janúar 2020 var eldri kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa lögð niður. Enn eru nokkur mál sem bíða afgreiðslu hjá nefndinni og mun hún ljúka störfum í byrjun ársins. Neytendur sem leituðu til nefndarinnar á árinu 2019 munu því geta fengið álit frá nefndinni eða dregið kvörtun sína til baka kjósi þeir að gera það.

Eldri úrlausnir kærunefndar sjá hér.

 TIL BAKA