Fara yfir á efnisvæði

Lög og reglur

Flýtileiðir

Lög nr. 62/2005  um Neytendastofu gilda um starfsemi stofnunarinnar.

Reglugerð nr. 1066/2021 um málsmeðferð Neytendastofu.

Neytendastofa hefur eftirlit með eftirfarandi lögum og reglum (raðað eftir ártali):

Lög nr. 128/2020 um ráðstafanir gegn óréttmætri takmörkun netumferð o.fl.

Lög nr. 20/2020 um samvinnu stjórnvalda á Evrópska efnahagssvæðinu um neytendavernd.

Lög nr. 81/2019 um úrskurðaraðila á sviði neytendamála (sjá 5.-7.gr.)

Lög nr. 31/2019 um milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur (sjá 2.mgr. 2.gr.)

Lög nr. 87/2018
um rafrettur og áfyllingar fyrir rafrettur (sjá 11.gr.)

Lög nr. 118/2016 um fasteignalán

Reglur nr. 1295/2020 um upplýsinga- og aðvörunarskyldu lánveitanda vegna fasteingalána til neytenda sem tengjast erlendum gjaldmiðlum.

Reglugerð nr. 270/2017 um fasteignalán til neytenda.

Lög nr. 16/2016 um neytendasamninga

Reglugerð nr. 435/2016 um upplýsingar um nýtingu réttar til að falla frá samningi 

Leiðbeinandi reglur um auðþekkjanlegar aulýsingar

Lög nr. 120/2013 um skiptileigusamninga fyrir afnot af húsnæði í orlofi eða frístundum o.fl.  

Lög nr. 61/2013 Efnalög (sjá 9,gr.)

Lög nr. 33/2013um neytendalán
Reglugerð nr. 965/2013 um útreikninga árlegra hlutfallstölukostnaðar.
Reglugerð nr. 921/2013  um staðlað eyðublað sem lánveitandi notar til að veita neytenda upplýsingar áður en lánssamningur er gerður.
Reglugerð nr. 920/2013 um lánshæfis- og greiðslumat.

Lög nr. 76/2011um þjónustuviðskipti á innri markaði Evrópska efnahagssvæðisins

Lög nr. 57/2005 um eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu

Reglur nr. 1212/2020 um verðmerkingar og verðsamanburð á orkugjöfum fyrir bifreiðar.
Reglur nr. 220/2015 um heiti og merkingu textílvara sem innleiða reglugerðir (ESB) nr. 1007/2011 og nr. 286/2012.
Reglur nr. 537/2011 um verðupplýsingar við sölu á þjónustu.
Reglur nr. 536/2011 um verðmerkingar og einingarverð við sölu á vörum ásamt greinargerð.
Reglugerð nr. 160/2009 um viðskiptahætti sem teljast undir öllum kringumstæðum óréttmætir.  
Reglur nr. 366/2008 um útsölur og aðra sölu þar sem selt er á lækkuðu verði
Reglur nr. 384/2007 um sundurliðun á verði lyfja sem seld eru gegn lyfseðli
Reglur nr. 383/2007 um verðupplýsingar á þjónustu tannlækna
Reglur nr. 382/2007 um samsetningu, framleiðslueiginleika og merkingu á kristallsgleri
Reglur nr. 381/2007 um merkingar efnis í skófatnaði
Reglur nr. 559/1994 um leiðbeinandi reglur um auglýsingar og umhverfisvernd

Leiðbeinandi reglur um verðkannanir til opinberrar birtingar 

Samstarfssamningur Fjölmiðlanefndar og Neytendastofu um eftirlit með viðskipaboðum
Sameiginlegar stefnumarkandi reglur um sjónvarpsauglýsingar 

Lög nr. 30/2002 um rafræn viðskipti og aðra rafræna þjónustu 
Upplýsingar fyrir þjónustuveitendur um rafræn viðskipti 
Upplýsingar fyrir neytendur um rafræn viðskipti

Lög nr. 57/2000 um skipti á upplýsingum um tæknilegar reglur um vörur og fjarþjónustu
Reglugerð nr. 733/2000 um tilkynningar á tæknilegum reglum um vöru og þjónustu.

Viðaukar með reglugerð nr. 733/2000 um tilkynningar á tæknilegum reglum um vörur og þjónustu.

Lög nr. 141/2001 um lögbann og dómsmál til að vernda heildarhagsmuni neytenda

Auglýsing nr. 1320/2011 um tilnefningu stjórnvalda og samtaka sem rétt hafa til lögbannsaðgerða í þágu heildarhagsmuna neytenda.

Lög nr. 34/1944 um þjóðfána Íslendinga og ríkisskjaldamerki.

Önnur tengd löggjöf á svið neytendaréttar:

Lög nr. 48/2003 um neytendakaup

Lög nr. 50/2000 um lausafjárkaup

Lög nr. 43/2000 um lagaskil á sviði samningaréttar

Lög nr. 25/1991 um skaðsemisábyrgð

 

 


 

 

 

TIL BAKA