Fara yfir á efnisvæði

Auglýsingar um fasteignalán

Gerðar eru kröfur til þess hvaða upplýsingar eru veittar í auglýsingum um fasteignalán. Lánveitandi getur kynnt að hann bjóði lán án þess að taka sérstaklega fram allar upplýsingar um þau lán sem hann býður. En ef lánveitandi setur fram einhverjar upplýsingar um kostnað eða kjör lánsins í auglýsingum, t.d. vexti eða mánaðarlegar afborganir, þarf hann að tilgreinar allt eftirfarandi:

    • nafn lánveitanda eða lánamiðlara
    • að samningurinn verði tryggður með veði eða annarri tryggingu í íbúðarhúsnæði
    • útlánsvexti; fasta, breytilega eða hvort tveggja, ásamt nákvæmri lýsingu á öllum kostnaði
    • heildarfjárhæð láns sem hægt er að veita miðað við forsendur og lánshlutfall
    • árlega hlutfallstölu kostnaðar
    • lánstíma
    • fjárhæð afborgana
    • heildarfjárhæð sem neytandi skal greiða
    • fjöldi afborgana
    • viðvörun um að breytingar á vöxtum, gengi erlendra gjaldmiðla eða vísitölu geti haft áhrif á heildarfjárhæð sem neytandi skal greiða

Þessar upplýsingar á að veita með lýsandi dæmi.
Lánveitendur eiga að sjá til þess að neytendur hafi alltaf aðgang að almennum upplýsingum um fasteignalán sem þeir bjóða. Bjóða skal upp á þessar upplýsingar á pappír eða öðrum varanlegum miðli eða með rafrænum hætti. Þessu tengdu fylgir krafa á lánveitendur til þess að hafa reiknivélar á vefsíðum sínum þar sem neytendur geta sett inn mismunandi forsendur og borið saman fasteignalán.
TIL BAKA