Fara yfir á efnisvæði
Fréttasafn

Fréttir og tilkynningar

26.11.2021

Ákvörðun Neytendastofu staðfest

Neytendastofa taldi ekki tilefni til aðgerða vegna auðkennisins JÚMBÓ þar sem heildarmat á útliti auðkenna Sóma, Jömm og Oatly leiddi til þess að stofnunin taldi ekki hættu á að neytendur rugluðust á þeim.
26.11.2021

Frávísun Neytendastofu staðfest

Neytendastofa vísaði frá án efnislegrar meðferðar, erindi frá Íþróttasambandi lögreglumanna. Í erindinu var kvartað yfir skráningu og notkun einstaklings á léninu ferdafelaginn.is sem Íþróttasambandið taldi valda hættu á ruglingi við tímarit sem sambandið gefur út, undir sama heiti.
24.11.2021

Ákvörðun Neytendastofu felld úr gildi

Neytendastofa taldi auglýsingar Nova í tengslum við tilboð félagsins villandi þar sem tilboðið var kynnt í tiltekinn tíma en það síðar framlengt.
24.11.2021

Úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála

Neytendastofa lauk ákvörðun vegna auðkennisins NORDIC CAMPERS þar sem Nordic Car Rental ehf. var bannað að nota auðkennið.
24.11.2021

Auglýsingar Sjóvá-Almennar tryggingar villandi

Neytendastofu barst kvörtun frá Verði tryggingum hf. vegna vegna auglýsinga og markaðsherferðar Sjóvá-Almennar tryggingar hf. á kaskótryggingu Sjóvá fyrir ökutæki og samanburði sem gerður var á skilmálum trygginga fyrirtækjanna. Taldi Vörður að um villandi viðskiptahætti væri að ræða og ólögmætar samanburðarauglýsingar. Sjóvá gæti ekki fært sönnur á fullyrðingar í auglýsingunum og að upplýsingar í auglýsingunum og markaðsherferðinni væru rangar, villandi og órökstuddar.
27.10.2021

Auglýsingar Bensínlauss villandi

Neytendastofu barst kvörtun frá Bílaumboðinu Öskju ehf. vegna auglýsinga Bensínlauss ehf. Í kvörtuninni kom fram að í auglýsingum Bensínlauss væri að finna rangar fullyrðingar um verð á Kia og Mercedes Benz bifreiðum sem Bensínlaus auglýsi til sölu. Auk þess voru gerðar athugasemdir við fullyrðingar um ábyrgð bifreiðanna.
27.10.2021

Fullyrðingar Atlantsolíu bannaðar

Neytendastofa hefur bannað tvær fullyrðingar sem notaðar hafa verið í auglýsingum Atlantsolíu. Annars vegar fullyrðinguna „cheapest gas stop“ og hins vegar fullyrðinguna „Lægsta verðið er hjá Atlantsolíu Kaplakrika og Sprengisandi“.
25.10.2021

Framsetning á ávinningi Heklu villandi

Neytendastofu barst ábending vegna notkunar Heklu á hugtakinu „innifalin ávinningur“ við kynningu á Audi bifreiðum. Samkvæmt svörum Heklu vísaði hugtakið til ávinnings viðskiptavina Heklu af samkomulagi milli félagsins og Audi. Innifaldi ávinningur væri ekki settur fram til lækkunar eða sem afsláttur af verði bílsins heldur þyrfti að leggja hinn innifalda ávinning við verð bílsins til þess að sjá hvað bílinn myndi kosta væri samningur Audi og Heklu ekki til staðar
25.10.2021

Viðskiptahættir Sparibíls

Neytendastofu barst ábending yfir auglýsingum Bonum ehf., sem rekur Sparibíl um að í auglýsingum félagsins kæmu fram rangar fullyrðingar um þá bíla sem félagið selji. Málið varðaði annars vegar almennu fullyrðinguna „Sömu bílar bara miklu ódýrari“ og hins vegar fullyrðinguna um 800.000 kr. lægra verð á Mitsubishi Outlander PHEV hjá Sparibíl heldur en listaverð og að um villandi samanburð væri að ræða við samkeppnisaðila. Að auki kom til skoðunar fullyrðing Sparibíls um fimm ára ábyrgð á ökutækjunum.
21.10.2021

Ákvörðun Neytendastofu staðfest

Neytendastofu barst kvörtun yfir yfir notkun á auðkenninu NORÐURHÚS á vefsíðunni nordurhus.is og facebook síðunni www.facebook.com/nordurhus. Í ákvörðun Neytendastofu var komist að þeirri niðurstöðu að ekki væri hætta á ruglingi milli fyrirtækjanna og því ekki tilefni til aðgerða.
18.10.2021

Auglýsingar Cromwell Rugs villandi

Neytendastofu bárust ábendingar um auglýsingar og markaðssetningu Cromwell Rugs á teppum. Í ábendingunum voru gerðar athugasemdir við kynnta verðlækkun þar sem fyrirtækið hafði ekki starfað hér á landi áður.
15.10.2021

Ársskýrsla Neytendastofu komin út

Í ársskýrslunni er farið yfir lykiltölur og helstu stjórnsýsluverkefni hvers sviðs stofnunarinnar. Þá er gerð grein fyrir nokkrum af öðrum verkefnum sem stofnunin sinnti á árinu, svo sem setningu reglna og umsagna um lagafrumvörp.
14.10.2021

Sektir vegna verðmerkinga

Neytendastofa hefur sektað Blómabúðina Kringlunni, Ísblóm, 18 Rauðar Rósir, Blómabúðina Dögg og Örninn Hjól fyrir að fara ekki að fyrirmælum stofnunarinnar um verðmerkingar.
13.10.2021

Auglýsingar og markaðssetning Fríhafnarinnar

Neytendastofu barst kvörtun frá Sante ehf. og ST ehf. vegna notkunar Fríhafnarinnar ehf. á heitunum „Duty Free“ og „Fríhöfn“. Sante og ST töldu að þar sem verslanir Fríhafnarinnar séu ekki alfarið undanþegnar áfengis- og tóbaksgjaldi sé notkun heitanna í auglýsingum og markaðssetningu villandi gagnvart neytendum.
5.10.2021

Flugfélög endurgreiða niðurfelld flug

Í kjölfar viðræðna framkvæmdarstjórnar ESB og neytendayfirvalda aðildarríkjanna við sextán helstu flugfélög Evrópu hafa flugfélögin skuldbundið sig til þess að veita betri upplýsingar og endurgreiðslu sé flug fellt niður. Viðræðurnar áttu rætur sínar að rekja til Covid-19 faraldursins og hófust vegna þeirra fjölda kvartana sem bárust vegna vandamála farþegatengdum afpöntunum og endurgreiðslum á flugferðum.
4.10.2021

Innköllun og bann við sölu á Smartmi andlitsgrímu hjá Tunglskini

Mynd með frétt
Neytendastofa hefur fyrirskipað innköllun og bannað sölu og afhendingu á andlitsgrímunni “Smartmi”, frá framleiðandanum Xiaomi, sem seld var í verslun Tunglskins ehf. og á vefsíðu félagsins, tunglskin.is.
4.10.2021

Hækkun vaxtaálags Birtu lífeyrissjóðs

Neytendastofu bárust ábendingar frá neytendum og Hagsmunasamtökum heimilanna vegna vaxtaendurskoðunar veðskuldabréfa hjá Birtu lífeyrissjóði. Af því tilefni óskaði Neytendastofa skýringa og athugasemda sjóðsins um skilmála veðskuldabréfa sjóðsins sem snúa að hækkun vaxtaálags og tilkynningu sjóðsins um hækkun vaxtaálags sem birt var á vefsíðu sjóðsins.
1.10.2021

Breyting á starfsemi Neytendastofu

Frá og með deginum í dag flyst eftirlit með vöruöryggi og mælifræði ásamt kvörðunarþjónustu til Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar. Þá færist eftirlit með traustþjónustu til Fjarskiptastofu. Ábendingum og fyrirspurnum um þessi málefni ber því að vísa til þeirra stofnanna.
30.9.2021

Tilkynning vegna sparibauka hjá Landsbankanum

Mynd með frétt
Neytendastofa fékk ábendingu um að Sprota sparibaukar sem Landsbankinn afhendir börnum geti verið hættulegir. Baukurinn var ranglega CE-merktur sem leikfang af framleiðanda baukanna, Trix vöruþróun ehf. Baukarnir eru ekki ætlaðir við leik barna, enda kann smámynt að detta úr bauknum og getur það valdið köfnunarhættu hjá börnum.
30.9.2021

Innköllun og bann við sölu á leikfangalest hjá Kids Coolshop

Mynd með frétt
Neytendastofa hefur fyrirskipað innköllun og bannað sölu og afhendingu á leikfangalestarinnar „Wooden stacking train set“, frá framleiðandanum Vilac, sem var seld í verslunum Kids Coolship Iceland ehf.
29.9.2021

Bann við sölu á kertum hjá Samkaup

Mynd með frétt
Neytendastofa hefur bannað sölu og afhendingu á gylltum og rauðgylltum kertum frá framleiðandanum Premier Decorations Ltd. sem seld voru í verslunum Samkaup. Á meðfylgjandi myndum má sjá þau kerti sem um ræðir.
29.9.2021

Hættulegar áfyllingar teknar úr umferð

Neytendastofa hefur síðustu mánuði skoðað yfir 2600 vökva fyrir rafrettur og 98 rafrettur og verðmerkingar í sérverslunum með rafrettur. Farið var á sölustaði í Reykjanesbæ, Akranesi, Selfossi, Sauðárkróki, Akureyri, Vestmannaeyjum og á höfuðborgarsvæðinu. Kom í ljós að enn er verið að selja áfyllingar sem sérstaklega eru hættulegar með allt of miklu magni nikótíns, en hámarks styrkleiki má ekki fara yfir 20 mg/ml.
27.9.2021

Gætið varúðar við kaup á öryggishliðum fyrir börn

Mynd með frétt
Neytendastofa vill benda neytendum á að gæta varúðar við kaup og notkun á öryggishliðum fyrir börn.
23.9.2021

Sameiginlegt átak í öryggi barnavara

Mynd með frétt
Neytendastofa tók þátt í sameiginlegu átaki eftirlitsstofnanir í Evrópu þar sem skoðuð voru barnahreiður, svefnpokar og vöggur sem hægt er að festa við hjónarúm. Markmiðið með átakinu var að kanna öryggi í umhverfi mjög ungra barna. Strax í upphafi kom í ljós að ungbarnahreiður eru ekki mikið notuð í öðrum ríkjum, aðallega voru þau notuð á Norðurlöndunum. Jafnframt nota Skandínavíu löndin ekki svefnpoka fyrir börn til að sofa í á næturnar og hliðarvöggur eru ekki jafn vinsælar hjá öðrum þjóðum eins og hér. Neytendastofa skoðaði því ekki svefnpoka sem eru ætlaðir til að sofa í á næturnar og önnur ríki skoðuðu ekki hreiður.
20.9.2021

Viðskiptahættir Borgunar

Neytendastofu barst kvörtun frá Rapyd Europe hf. vegna viðskiptahátta Borgunar hf. Að mati Rapyd hafi Borgun viðhaft villandi og óréttmæta viðskiptahætti á þann hátt að starfsmenn Borgunar hafi nálgast viðskiptavini Rapyd undir fölskum formerkjum og talið þeim trú um að Borgun væri búið að kaupa greiðsluþjónustufyrirtækið sem viðskiptavinirnir væru í viðskiptum við.

Page 2 of 88

TIL BAKA